Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Frank Sibley a otázka supervenience estetických vlastností
Název práce v češtině: Frank Sibley a otázka supervenience estetických vlastností
Název v anglickém jazyce: Frank Sibley and the issue of supervenience of aesthetic properties
Klíčová slova: Frank Sibley|estetické vlastnosti|mimo-estetické vlastnosti|supervenience|estetické souzení|ospravedlnění estetických soudů
Klíčová slova anglicky: Frank Sibley|aesthetic properties|non-aesthetic properties|supervenience|aesthetic appreciation|justification of aesthetic judgments
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: Mgr. Štěpán Kubalík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.04.2016
Datum zadání: 14.04.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.04.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. Tomáš Kulka, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude věnovat estetickým úvahám britského filosofa Franka Sibleyho a souvislostmi mezi nimi a teoriemi tzv. estetické supervenience (teze o vztahu závislosti vlastností estetických na mimoestetických). Sibleyho práce bývá v analytické estetice obvykle interpretována jako inspirační zdroj právě teorií estetické superveniece. Nahlížen tímto způsobem se Sibley jeví jako autor, jenž si ve svých analýzách estetického užívání jazyka primárně kladl otázku po ontologické závislosti mezi estetickými a mimoestetickými vlastnostmi, kterou ale sám nakonec nedokázal zcela uspokojivě zodpovědět, byť ji inspirativním způsobem otevřel pro další zkoumání. Cílem práce je zvážit, zda je výše zmíněné čtení Sibleyho úvah jediné možné a zda se nenabízí alternativní interpretace, která by byla jeho textům adekvátnější. Navrhovaný alternativní způsob čtení Sibleyho estetických zkoumání (opírající se jak o texty samotného Sibleyho, tak o kritické reakce, které vyvolaly, a zároveň i o zhodnocení teorií supervenience) bude akcentovat Sibleyho analýzu estetického souzení a zváží možné uplatnění pojmu estetického postoje.
Seznam odborné literatury
- Bender, John: Supervenience and the justification of aesthetic judgments. Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 46, No. 1, 1987, s. 31-40.
- Broiles, R. David: Frank Sibley's „Aesthetic Concepts“. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 23, No. 2, s. 219–225.
- Sibley, Frank N: Aesthetic and Nonaesthetic. The Philosophical Review, Vol. 74, No. 2, 1965, s. 135–159.
- Sibley, Frank N: Aesthetic Concepts. The Philosophical Review, Vol. 68, No. 4, s. 421–450.
- Sibley, Frank N: Aesthetic Concepts: A Rejoinder. The Philosophical Review, Vol. 72, No. 1, 1963, s. 79–83.
- Stahl, Gary: Sibley’s Aesthetic Concepts: An Ontological Mistake. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 29, No. 3, 1971, s. 385–389.
- Schwyzer, H. R. G.: Sibley’s Aesthetic Concepts. The Philosophical Review, Vol. 72, No. 1, 1963, s. 72–78.
- MacKinnon, JE: Aesthetic supervenience: For and against. British Journal of Aesthetics, Vol. 41, No. 1, 2001, s. 59-75.
- Wicks, Robert: Supervenience and aesthetic judgment. Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 46, No. 4, 1988, s. 509-511.
- Zangwill, Nick: Long live supervenience. Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 50, No. 4, 1992, s. 319-322.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK