Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of DSE (Dark Septate Endophytes) in plant communities in forest ecosystem
Název práce v češtině: Role DSE (Dark Septate Endophytes) v rostlinném společenstvu lesního ekosystému
Název v anglickém jazyce: The role of DSE (Dark Septate Endophytes) in plant communities in forest ecosystem
Klíčová slova: interakce mezi houbami a rostlinami, houboví kořenoví endofyté, dark septate endophytes,Vaccinium myrtillus, Picea abies, Acephala macrosclerotiorum
Klíčová slova anglicky: Plant – fungal assotiations, fungal root endophytes, dark septate endophytes, Vaccinium myrtillus, Picea abies, Acephala macrosclerotiorum
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.03.2016
Datum zadání: 02.03.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.03.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:02.03.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK