Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Správná laboratorní praxe
Název práce v češtině: Správná laboratorní praxe
Název v anglickém jazyce: Good laboratory practice
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.02.2007
Datum zadání: 14.02.2007
Datum a čas obhajoby: 01.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2007
Oponenti: Ing. Hana Klejchová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK