Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specializace hráčů ve volejbale
Název práce v češtině: Specializace hráčů ve volejbale
Název v anglickém jazyce: Specialization of players in volleyball
Klíčová slova: volejbal, specializace hráčů, nahrávač, smečař, blokař, univerzál, libero
Klíčová slova anglicky: volejbal, specializace hráčů, nahrávač, smečař, blokař, univerzál, libero
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2016
Datum zadání: 24.02.2016
Datum a čas obhajoby: 29.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zmapovat podle čeho trenéři vybírají na určité posty hráče v různém věku, specifikovat hlavní kritéria. Zjistit jakou úlohu hraje při výběru herního postu výška hráče.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To map what the coaches choose for certain player positions at different ages, specify the main criteria. Find out what role the player's height plays when choosing a game post.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK