Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nepoužitelná léčiva v lékárnách ČR I.
Název práce v češtině: Nepoužitelná léčiva v lékárnách ČR I.
Název v anglickém jazyce: Waste pharmaceuticals in pharmacies of the Czech Republic I.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.05.2005
Datum zadání: 31.05.2005
Datum a čas obhajoby: 06.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2007
Oponenti: Mgr. Marcela Zemková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK