Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Smysluplnost života u osob věnujících se dobrovolnictví.
Název práce v češtině: Smysluplnost života u osob věnujících se dobrovolnictví.
Název v anglickém jazyce: Meaning of life of people who engage in volunteering.
Klíčová slova: smysluplnost života, smysl života, dobrovolnictví, Logo-test
Klíčová slova anglicky: meaning in life, volunteering, Logo-test
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2016
Datum zadání: 19.02.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK