Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza chyb v rozboru geometrické konstrukce.
Název práce v češtině: Analýza chyb v rozboru geometrické konstrukce.
Název v anglickém jazyce: The analysis of erors in the design of geometrical constructions.
Klíčová slova: rozbor, popis, konstrukce
Klíčová slova anglicky: analysis, design, construction
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2016
Datum zadání: 28.01.2016
Datum a čas obhajoby: 09.01.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student:
- navrhne a vyzkouší sérii konstrukčních úloh na zkoumání rozboru konstrukce.
- provede experiment se žáky sekundy osmiletého gymnázia.
- výsledky experimentu podrobí analýze.
Seznam odborné literatury
M. Rendl a N. Vondrová (eds.) Kritická místa matematiky na základní škole.
M. Hejný a F. Kuřina: Dítě, škola, matematika.
F. Kuřina: Deset pohledů na geometrii
O. Odvárko: Metody řešení matematických úloh
J. Hadamard: Lessons in geometry
Předběžná náplň práce
Zavedení pojmu konstrukce a jejího rozboru v učebnicích matematiky.
Význam rozboru konstrukce z hlediska řešení konstrukčních úloh.
Popis testu a způsobu jeho zadání.
Popis výsledků testu.
Analýza žákovských chyb v rozborech testových úloh.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The introduction of the concept of geometrical construction and its analysis in mathematics textbooks.
The importance of the analysis of the construction for the solution of a construction problems.
Description of the test and the method of its implementation.
Description of the test results.
Analysis of student's errors in the design of test tasks.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK