Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Gendrový pohled na poskytování placené sexuální asistence u lidí s postižením
Název práce v češtině: Gendrový pohled na poskytování placené sexuální asistence u lidí s postižením
Název v anglickém jazyce: Gender view at the provision of paid sexual assistance for people with disabilities
Klíčová slova: Člověk s postižením, sexuální asistence, sexualita
Klíčová slova anglicky: People with disabilities, sexual assistance, sexuality
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2016
Datum zadání: 28.01.2016
Datum a čas obhajoby: 31.05.2017 13:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce na téma ,,Gendrový pohled na poskytování placené sexuální asistence u lidí s postižením“ se zabývá tématem sexuální asistence. Jak je vnímána sexuální asistence u nás a v zahraničí. Pro naši zemi je to projekt celkem nový a ještě plně nevyřešený. Dotazníkové zkoumání bylo zaměřeno na muže a ženy s postižením, jak vnímají vlastní intimitu, jestli se zajímají o sexuální asistenci a jestli by ji chtěli využít či využívat. Gendrové rozdíly na danou problematiku byly jasně zřetelné. Tímto šetřením jsme potvrdili potřeby lidí s postižením v sexuální oblasti. Využívání sexuální asistence v naší zemi má své opodstatnění a tato služba si najde své zastánce a uživatele.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis on "Gender perspective on the provision of paid sexual assistance to people with disabilities" deals with the topic of sexual assistance. How is sexual assistance perceived in our country and abroad? For our country, the project is quite new and not yet fully resolved. The questionnaire survey was focused on men and women with disabilities as they perceive their own intimacy, whether they are interested in sexual assistance and whether they would like to use it. Gender differences in the issue were clearly apparent. This survey has confirmed the needs of people with disabilities in the sexual area. The using of sexual assistance in our country has its merits and this service will find its supporters and users.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK