Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití atletických prostředků v požárním sportu
Název práce v češtině: Využití atletických prostředků v požárním sportu
Název v anglickém jazyce: Application of Athletics training methodts in fire fighter sport
Klíčová slova: atletika, požární sport, sportovní příprava,kondice, prostředky
Klíčová slova anglicky: Athletics, fire fighter sport,sport preparation, condition, methods
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.01.2016
Datum zadání: 16.09.2016
Datum a čas obhajoby: 09.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD2-2, D208, Seminární místnost katedry technických a úpolových sportů
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2018
Oponenti: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Vyhledání studijních pramenů
2. Rešerše získaných studijních pramenů
3. Teoretická východiska
4. Stanovení cílů práce
5. Stanovení metod pro naplnění cílů práce
6. Popis využití atletických prostředků ke sportovní přípravě v požárním sportu
7. Diskuse a závěr práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK