Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alkaloidy Narcissus ´Dutch ´Master´ (Amaryllidaceae) a jejich biologická aktivita. I.
Název práce v češtině: Alkaloidy Narcissus ´Dutch ´Master´ (Amaryllidaceae) a jejich biologická aktivita. I.
Název v anglickém jazyce: Alkaloids of Narcissus ´Dutch Master ´(Amaryllidaceae) and their biological activity. I.
Klíčová slova: Narcissus ´Dutch Master´, Amaryllidaceae, alkaloidy, Alzheimerova choroba, in vitro metody, acetylcholinesterasa, butyrylcholinesterasa, prolyloligopeptidasa.
Klíčová slova anglicky: Narcissus ´Dutch Master´, Amaryllidaceae, alkaloids, Alzheimerʼs disease, in vitro assays, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, prolyl oligopeptidase.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jakub Chlebek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.01.2016
Datum zadání: 14.01.2016
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: PharmDr. Anna Hošťálková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Vypracování odborné rešerše,
2) Izolace alespoň jednoho alkaloidu v čisté formě za použití chromatografických metod z vybrané frakce získané na chromatografickém sloupci ze sumárního alkaloidního extraktu z Narcissus 'Dutch Master' (Amaryllidaceae),
3) Identifikace obsahových látek spektrálními metodami (MS a NMR), změření optické otáčivosti,
4) Měření biologické aktivity izolovaných látek – in vitro testy (inhibice lidských cholinesteras a prolyloligopeptidasy, případně cytotoxicita),
5) Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
databáze Chemical Abstracts, Reaxys, periodika – impaktované časopisy (Planta Medica, Phytochemistry, Fitoterapia, Natural Product Communications, Archives of Pharmacal Research atd.), elektronické informační zdroje FaF UK (SUWECO, Scopus, Web of Science, ScienceDirect, Wiley online library atd), medline.
Předběžná náplň práce
1) Izolace alespoň jednoho alkaloidu v čisté formě za použití chromatografických metod z vybrané frakce získané na chromatografickém sloupci ze sumárního alkaloidního extraktu z Narcissus 'Dutch Master' (Amaryllidaceae),
2) Podíl na identifikaci obsahových látek spektrálními metodami (MS a NMR), změření optické otáčivosti,
3) Podíl na stanovení biologické aktivity izolovaných látek – in vitro testy (inhibice lidských cholinesteras a prolyloligopeptidasy, případně cytotoxicita).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1) Isolation at least one pure akaloid by use of common chromatographic methods from a summary alkaloidal extract from 'Dutch Master' (Amaryllidaceae),
2) Participation in identification of isolated compounds by MS and NMR analyses
3) Participation in determination of biological activity - in vitro assays (inhibition of acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, prolyl oligopeptidase, possibly cytotoxicity)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK