Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Localization of deformation in rocks with existing anisotropy: consequences for geodynamic interpretations
Název práce v češtině: Lokalizace deformace v anizotropních horninách: důsledky pro geodynamické interpretace
Název v anglickém jazyce: Localization of deformation in rocks with existing anisotropy: consequences for geodynamic interpretations
Klíčová slova: shear bands, S-C fabrics, rheology, deformation microstructures
Klíčová slova anglicky: střižné pásy, S-C stavby, reologie, deformační mikrostruktury
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav petrologie a strukturní geologie (31-440)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2015
Datum zadání: 17.12.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.02.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK