Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání účinnosti manuální terapie a terapie s využitím cvičení ve svalových posturálních zřetězeních při bolestivých syndromech šíjové oblasti.
Název práce v češtině: Srovnání účinnosti manuální terapie a terapie s využitím cvičení ve svalových posturálních zřetězeních při bolestivých syndromech šíjové oblasti.
Název v anglickém jazyce: Comparison of the effectiveness of manual therapy and therapy using exercises in muscle postural ligations for painful neck syndromes
Klíčová slova: chronické bolesti šíje, krční páteř, cvičení, mobilizace, NDI
Klíčová slova anglicky: chronic neck pain, cervical spine, exercise, mobilization, NDI
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eugen Rašev, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.01.2016
Datum zadání: 08.01.2016
Datum a čas obhajoby: 19.09.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2017
Oponenti: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Studie se zúčastnilo celkem 30 probandů s chronickými bolestmi šíje, kteří byli náhodně rozděleni do třech skupin po 10. V první skupině byla náplní léčebná tělesná výchova, ve druhé skupině terapie měkkými a mobilizačními technikami (manipulacemi) a ve třetí skupině šlo o kombinaci obou terapií. Probandi byli individuálně ošetřeni v pěti návštěvách po půl hodině. Hodnotícími metodami byly NRS, NDI a goniometrie. Data byla vyhodnocena v programu Microsoft Office Excel.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The study involved a total of 30 probands with chronic neck pain, randomly divided into three groups of 10. In the first group the subject was health exercise, in the second group therapy with mobilization (manipulations) techniques and in the third group was a combination of both therapies. Probands were individually treated in five visits, 30 minutes for one visit. The evaluation methods were NRS, NDI and goniometry. The data was evaluated in Microsoft Office Excel.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK