Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biofosfonáty v léčbě osteoporózy
Název práce v češtině: Biofosfonáty v léčbě osteoporózy
Název v anglickém jazyce: Bisphosphonates in the Treatment of Osteoporosis
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2004
Datum zadání: 01.11.2004
Datum a čas obhajoby: 06.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2006
Oponenti: MUDr. Tomáš Hála
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK