Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace vlastních čísel a vlastních vektorů
Název práce v češtině: Aplikace vlastních čísel a vlastních vektorů
Název v anglickém jazyce: Applications of eigenvalues and eigenvectors
Klíčová slova: vlastní číslo, vlastní vektor, aplikace vlastních čísel a vlastních vektorů, Leslieho model růstu populace, kuželosečky, rotace kuželoseček
Klíčová slova anglicky: eigenvalue, eigenvector, applications of eigenvalues and eigenvectors, Leslie's model of population growth, conic sections, rotation of conic sections
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2015
Datum zadání: 15.12.2015
Datum a čas obhajoby: 22.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Shrnutí poznatků o vlastních číslech a vlastních vektorech potřebných v aplikacích
Vyhledání oblastí, v nichž jsou vlastní čísla a vlastní vektory využívány
Ukázky úloh využívajících tuto oblast matematiky spolu s řešeními
Analýza matematických modelů potřebných pro řešení vybraných úloh
Seznam odborné literatury
Učebnice a knihy z lineární algebry
Rektorys, K. a spol.: Přehled užité matematiky I. Prometheus, Praha, 2003
Schwartz, L.: Matematické metody ve fyzice. Praha, SNTL, 1972
Lay C.L.: Linear algebra and its applications, Addison-Wesley 1993, ISBN 0-201-52031
Nicholson, W.K. Linear algebra with applications. Boston: PWS Publishing Company, 1990.
Webovské stránky věnované problematice využití vlastních čísel a vlastních vektorů (např. https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalues_and_eigenvectors, https://en.wikipedia.org/wiki/Leslie_matrix#The_random_Leslie_case)

Další literatura bude průběžně doplňována
Předběžná náplň práce
Přehled informací o vlastních číslech a vlastních vektorech potřebných v aplikačních úlohách
Rešerše použití vlastních čísel a vlastních vektorů pro řešení úloh z různých oblastí (např. z oblasti přírodních věd, ekonomie atd.)
Vytvoření sbírky úloh využívajících vlastní čísla a vlastní vektory včetně analýzy možných řešitelských strategií
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Survey of information about eigenvalues and eigenvectors needed in application problems
Survey of the use of eigenvalues and eigenvectors in different domains (e.g. the domain of sciences, economy etc.)
Collection of problems using eigenvalues and eigenvectors including the analysis of possible solving strategies
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK