Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antiradikálová aktivita přírodních látek III
Název práce v češtině: Antiradikálová aktivita přírodních látek III
Název v anglickém jazyce: Antiradical activity of natural substances. III
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiřina Spilková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2004
Datum zadání: 29.10.2004
Datum a čas obhajoby: 06.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2006
Oponenti: doc. RNDr. Jaroslav Dušek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK