Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká migrace a integrace do Irska
Název práce v češtině: Česká migrace a integrace do Irska
Název v anglickém jazyce: Czech migration and integration in Ireland
Klíčová slova: Češi, migrace, integrace, Irsko, transancionalizace, ekonomické aktivity
Klíčová slova anglicky: Czechs, migration, integration, Ireland, transnationalism, economic activities
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.12.2015
Datum zadání: 15.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Oponenti: Mgr. Marek Čaněk
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK