Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
El Niño / Jižní oscilace a jeho geograficky vzdálené projevy
Název práce v češtině: El Niño / Jižní oscilace a jeho geograficky vzdálené projevy
Název v anglickém jazyce: El Niño / Southern Oscillation and its geographically remote manifestations
Klíčová slova: El Niño, Jižní oscilace, teplota, srážky, dálkové vazby
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2015
Datum zadání: 01.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce:
1. Zpracovat rešerši na téma El Niño / Jižní oscilace (ENSO), jeho podstata a projevy a jím vyvolané dálkové vazby, tj. vliv na klimatické anomálie v geograficky vzdálených oblastech.
2. Na klimatických datech z předem zvolené oblasti dokumentovat vliv ENSO na meteorologické proměnné (teplota, srážky).

Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
Data: staniční klimatická data (teplota, srážky) z databáze GHCN (Global Historical Climatology Network), případně databáze hodnot interpolovaných do sítě uzlových bodů (např. CRU); indexy ENSO např. z webu Climatic Research Unit, University of East Anglia, Norwich, UK.
Časové období analýzy bude zvoleno podle dostupnosti dat. Analýza bude provedena odděleně pro jednotlivá roční období.
Vhodná metoda analýzy bude zvolena na základě studia literatury; půjde buď o kompozitní analýzu nebo lineární korelace.

Základní literatura
Diaz H.F., Markgraf V., Eds., 2000: El Niño and the Southern Oscillation. Multiscale variability and global and regional impacts. Cambridge Univ. Press, 496 pp.
Navarra, A., 1999: Beyond El Nino: Decadal and interdecadal climate variability. Springer, 374 pp.
Trenberth K.E., 1997: Short-term climate variations: Recent accomplishments and issues for future progress. Bull. Amer. Meteorol. Soc., 78, 1081-1096.
Trenberth K.E., 1997: The definition of El Niño. Bull. Amer. Meteorol. Soc., 78, 2771-2777.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK