Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zotavování zooplanktonního společenstva horských jezer z acidifikace
Název práce v češtině: Zotavování zooplanktonního společenstva horských jezer z acidifikace
Název v anglickém jazyce: Recovery of zooplankton community from the acidification in mountain lakes
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Veronika Sacherová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2015
Datum zadání: 26.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: RNDr. Michal Šorf, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Náplní diplomové práce je zhodnotit rychlost a procesy zotavování zooplanktonu v horských jezerech na Šumavě. Důraz bude kladený na mechanismy rekolonizace jezer.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK