Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti ovlivňování posturální stability u seniorů
Název práce v češtině: Možnosti ovlivňování posturální stability u seniorů
Název v anglickém jazyce: Effect of excercise on postural stability parameters in senior's age
Klíčová slova: posturální stabilita, seniorky, skupinové cvičení, balanční cvičení
Klíčová slova anglicky: postural control, seniors, group exercise, balance exercise
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2015
Datum zadání: 19.11.2015
Datum a čas obhajoby: 17.05.2017 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2017
Oponenti: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK