Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace evropských akciových trhů
Název práce v češtině: Integrace evropských akciových trhů
Název v anglickém jazyce: Integration of European Stock Markets
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2005
Datum zadání: 26.06.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
Oponenti: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK