Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika genové terapie v ČR
Název práce v češtině: Problematika genové terapie v ČR
Název v anglickém jazyce: Gene therapy in the Czech Republic.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Klusoňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2005
Datum zadání: 03.01.2005
Datum a čas obhajoby: 02.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2006
Oponenti: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK