Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Systém náhradní rodinné péče v ČR: Problematika pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu
Název práce v češtině: Systém náhradní rodinné péče v ČR: Problematika pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu
Název v anglickém jazyce: System of substitute care in the Czech Republic: The issues of foster care and foster care for a temporary period
Klíčová slova: Náhradní rodinná péče Pěstounská péče Pěstounská péče na přechodnou dobu Příprava rodičů – pěstounů
Klíčová slova anglicky: Substitute Family Care Foster Care Foster care for temporary period Preparing of new parents – foster parents
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2015
Datum zadání: 01.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2015
Datum a čas obhajoby: 02.02.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2016
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
  Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK