Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
First look into COMPASS polarized Drell-Yan data
Název práce v češtině: Vyhodnocení výsledků prvých měření polarizovaného Drell-Yan experimentu na COMPASS
Název v anglickém jazyce: First look into COMPASS polarized Drell-Yan data
Klíčová slova: Drell-Yan experiment, polarizace, COMPASS
Klíčová slova anglicky: Drell-Yan experiment, polarization, COMPASS
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky nízkých teplot (32-KFNT)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Miroslav Finger, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.10.2015
Datum zadání: 02.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2016
Konzultanti: Mgr. Michael Pešek, Ph.D.
Michael Finger, M.Sc., CSc.
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s experimentem COMPASS
2. Seznámit se s polarizovaným Drell-Yan programem realizovaným na experimentu COMPASS
3. Analyzovat data nabraná experimentem COMPASS v letech 2014-2015
Seznam odborné literatury
1. P. Abbon et al.: The COMPASS experiment at CERN, Nucl. Instr. Meth. A 577 (2007), 455–518.
2. P. Abbon et al.: The COMPASS setup for physics with hadron beams, Nucl. Phys. Meth. A 779 (2015), 69–115.
3. The COMPASS Collaboration: COMPASS II Proposal, CERN SPSC (2010).
4. M. Pešková: Studies of Drell–Yan process with polarized target at COMPASS, Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze (2015).
Předběžná náplň práce
COMPASS je víceúčelový terčový experiment na urychlovači SPS v CERN se širokým fyzikálním programem. Těžiště jeho činnosti spočívá ve zkoumání spinové struktury nukleonů a v hadronové spektroskopii. V roce 2015 COMPASS provedl první pozorování Drellova–Yanova procesu s využitím pionového svazku a polarizovaného protonového terče. Jedná se o první DY experiment s polarizovanými hadrony na světě. Tento proces bude zdrojem unikátních informací o spinové struktuře hadronů. Náplní této práce je přispět k analýze prvních dat z tohoto programu a z testovacího provozu v roce 2014.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Experiment COMPASS, situated on SPS accelerator in CERN, is multipurpose facility with broad physical programme ranging from hadron spectroscopy to the thorough study of the spin structure of the nucleon. In 2015 the first the first studies of Drell-Yan process using pion beam and polarized proton target were accomplished at COMPASS. This is the first ever study of polarized DY process in the world. These studies will provide unique information spin strucure of hadrons. The aim of the work will be to contribute to the analysis of the first experimental data obtained in DY studies at COMPASS as well as in test experiments in 2014.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK