Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znalec - psycholog v trestním řízení
Název práce v češtině: Znalec - psycholog v trestním řízení
Název v anglickém jazyce: Expert witness - psychologist in criminal trial
Klíčová slova: Důkaz, Psycholog, Soudní znalec, Trestní řízení, Znalecký posudek
Klíčová slova anglicky: Evidence, Psychologist, Expert witness, Criminal trial, Expert opinion
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2015
Datum zadání: 29.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2016
Datum a čas obhajoby: 21.09.2016 10:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 313
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK