Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Identification and characterisation of novel mechanisms regulating steady state and emergency granulopoiesis
Název práce v češtině: Identifikace a charakterizace nových mechanismů regulujících bazální a pohotovostní granulopoezu
Název v anglickém jazyce: Identification and characterisation of novel mechanisms regulating steady state and emergency granulopoiesis
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: Meritxell Alberich Jorda, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2015
Datum zadání: 15.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:26.11.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:27.11.2020
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2021
Oponenti: Ing. Ota Fuchs, CSc.
  Mgr. Jana Balounová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK