Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The importance of tissue oxygenation changes in monochorionic twins for predicting severe neonatal morbidity
Název práce v češtině: Význam změn tkáňové oxygenace u monochoriálních dvojčat v predikci závažné neonatální morbidity
Název v anglickém jazyce: The importance of tissue oxygenation changes in monochorionic twins for predicting severe neonatal morbidity
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav pro péči o matku a dítě (12-UPMD)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2015
Datum zadání: 14.10.2015
Datum a čas obhajoby: 24.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2020
Oponenti: prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
  doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK