Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Městské subkultury mládeže
Název práce v češtině: Městské subkultury mládeže
Název v anglickém jazyce: Urban Subcultures of the Youth
Klíčová slova: Subkultura, skinhead, punk, taneční scéna, hip hop, počítačoví nadšenci
Klíčová slova anglicky: Subculture, skinhead, punk, dancing scene, hip hop, computer enthusiasts
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.10.2015
Datum zadání: 13.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.10.2015
Datum a čas obhajoby: 06.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: PhDr. Hana Dvořáčková
 
 
 
Seznam odborné literatury
· BASTL, Martin a Andrea MATOUŠKOVÁ. Krajní pravice a krajní levice v ČR: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 285 s. Politologie (Grada). ISBN 978-802-4737-973
· Brooks, S., and T. Conroy. "Hip-Hop Culture in a Global Context: Interdisciplinary and Cross-Categorical Investigation."American Behavioral Scientist 55.1 (2010)
· GELDER, Ken. Subcultures: cultural histories and social practice. New York: Routledge, 2007. ISBN 9780203446850
· GELDER, Ken a Sarah THORNTON (eds.). The subcultures reader. 1st pub. London: Routledge, 1997. ISBN 0-415-12728-9
· GIRTLER, Roland. Metody terénního výzkumu. 4., kompletně přepracované vydání Vídeň: Böhlau, 2001. ISBN 3-8252-2257-8
· HAZLEHURST, Kayleen M. a Cameron HAZLEHURST. Gangs and youth subcultures: international explorations. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1998. ISBN 1560003634
· HEBDIGE, Dick. Subkultura a styl. V Praze: Dauphin, 2012. ISBN 978-80-7272-197-9
· JANEČEK, Petr a Dana BITTNEROVÁ. Folklor atomového věku: kolektivně sdílené prvky expresivní kultury v soudobé české společnosti. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2011. ISBN 978-80-87398-11-1
· KAJANOVÁ, Yvetta. K dejinám rocku. Bratislava: Coolart, 2010, 128 s. ISBN 978-80-969080-6-6
· KOLÁŘOVÁ, Marta a Anna ORAVCOVÁ. Revolta stylem: hudební subkultury mládeže v České republice. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2011, 264 s., ISBN 978-807-3301-941
· KUPKA, Petr, Martin LARYŠ a Josef SMOLÍK. Krajní pravice ve vybraných zemích střední a východní Evropy: Slovensko, Polsko, Ukrajina, Bělorusko, Rusko. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009, 268 s. Ediční řada Monografie, sv. č. 25. ISBN 80-210-4845-X
· LUCIE-SMITH, Edward. Visual arts in the twentieth century. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, c1996. ISBN 0134944364
· MAREŠ, Miroslav, Josef SMOLÍK a Marek SUCHÁNEK. Fotbaloví chuligáni. Evropská dimenze subkultury. 1. vyd. Brno: Centrum strategických studií, Barrister & Principal, 2004. 181 s. Neuveden. ISBN 80-903333-0-3
· MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 1.vyd. Brno: Centrum strategických studí, c2003, 655 p., [8] p. of plates. ISBN 80-865-9845-4
· MATOUŠEK, Oldřich a Andrea MATOUŠKOVÁ. Mládež a delikvence: možné příčiny, struktura, programy prevence kriminality mládeže. Vyd. 3., aktualiz. Praha: Portál, 2011, 336 s. ISBN 978-807-3678-258
· MCNEIL, Legs a Gillian MCCAIN. Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk. New York: Grove Press, 2006. ISBN 0802142648
· NEGUS, Keith. Music genres and corporate cultures. 1st pub. London: Routledge, 1999. ISBN 0-415-17400-7
· SAUNDERS, Nicholas. Extáze: Techno scéna. 1. vyd. Překlad Petr Pálenský. Brno: JOTA, 1996. ISBN 80-85617-93-5
· SMOLÍK, Josef. Subkultury mládeže: uvedení do problematiky. Praha: Grada, 2010, 281 s. ISBN 978-802-4729-077
· SVÍTIVÝ, Eduard. Punk not dead. 1. vyd. Praha: AG kult, 1991, 186 s. ISBN 80-900081-4-3
· ŠVAMBERK, Alex. Nenech se zas oblbnout: kapitoly o americkém hardcoru a punku. Praha: Maťa, 2006. ISBN 80-7287-121-8
· ŠVAMBERK, Alex. No future!: kapitoly o britském punku. Praha: Maťa, 2006. ISBN 978-80- 7287-142-1
· VANĚK, Miroslav. Byl to jenom rock’n’roll? Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200- 1870-0
· VESELÝ, Karel. Hudba ohně: radikální černá hudba od jazzu po hip hop a dále. 2. vyd. V Praze: BiggBoss, 2012. ISBN 978-80-903973-5-4
· Vladimir 518. Kmeny 0: městské subkultury a nezávislé společenské proudy před rokem 1989. 1. vyd. V Praze: Bigg Boss, 2013, 739 s. ISBN 978-809-0473-546
· Vladimir 518. Kmeny: současné městské subkultury. 1. vyd. Editor Karel Veselý. V Praze: Yinachi, 2011, 517 s. ISBN 978-809-0473-539
WARNECK, Igor. Runy: praktická kniha: uvedení do světa run. Olomouc: Fontána, 2004, 209 s. ISBN 80-7336-176-0
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK