Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Limity demokracie
Název práce v češtině: Limity demokracie
Název v anglickém jazyce: Limits of demokracy
Klíčová slova: hybridní režim, abusivní konstitucionalismus, kompetitivní autoritářství
Klíčová slova anglicky: hybrid regime, abusive constitutionalism, competitive authoritarianism
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum a čas obhajoby: 09.05.2019 15:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 215, 215
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2019
Oponenti: doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK