Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cestou dialogu: Pojetí víry v díle Tomáše Halíka
Název práce v češtině: Cestou dialogu: Pojetí víry v díle Tomáše Halíka
Název v anglickém jazyce: Through Dialogue: The Conception of Faith in the Work of Tomáš Halík
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2014
Datum zadání: 21.05.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: Mgr. Ing. Ondřej Fischer, M.A., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK