Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou – úspěch, či promarněná příležitost?
Název práce v češtině: Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Korejskou republikou – úspěch, či promarněná příležitost?
Název v anglickém jazyce: Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Korea – success or missed opportunity?
Klíčová slova: Evropská unie, Korejská republika, společná obchodní politika, dohoda o volném obchodu, neoliberální institucionalismus
Klíčová slova anglicky: European Union, Republic of Korea, common trade policy, free trade agreement, neoliberal institutionalism
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2015
Datum zadání: 30.09.2015
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J3093, Jinonice - místn. č. 3093
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK