Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kartografické kulturní dědictví
Název práce v češtině: Kartografické kulturní dědictví
Název v anglickém jazyce: Cartographic cultural heritage
Klíčová slova: kartografické kulturní dědictví|digitální kulturní dědictví|digitalizované dokumenty|digitální knihovny|digitální archivy|otevřený přístup|metadata|mapové sbírky|kartografické dokumenty|staré mapy|teoretické modely|knihovnický referenční model|informační služby|Databáze digitalizovaných mapových sbírek|Česká republika|Evropa|USA
Klíčová slova anglicky: cartographic cultural heritage|digital cultural heritage|digitized materials|digital libraries|digital archives|open access|metadata|map collections|cartographic materials|rare maps|theoretical models|Library reference model|information services|Database of the digitized maps collections|Czech Republic|Europe|USA
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2015
Datum zadání: 27.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2015
Datum a čas obhajoby: 31.05.2021 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
  prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK