Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Druhá vlna hlubinné ekologie
Název práce v češtině: Druhá vlna hlubinné ekologie
Název v anglickém jazyce: The Second Wave of the Deep Ecology
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2015
Datum zadání: 27.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Zásady pro vypracování
Tématem této bakalářské práce je filosofická analýza hlubinné ekologie, konkrétně jejího ztvárnění některými zastánci s odkazem na myšlenky A. Naesse. "Proti" sobě budou postaveni zástupci z akademického prostředí na jedné straně a (spíše) aktivistického prostředí na straně druhé, jako např. Bill Devall a Dave Foreman. Součástí práce bude také kritika hlubinné ekologie jako takové, k čemuž bude využito textů/protiargumentů/vyjádření vícero autorů, především však Murraye Bookchina.
Seznam odborné literatury
Naess, A. Identification as a Source of Deep Ecological Attitudes. In: Deep ecology. Edited by Tobias, M. San Diego: Avant Books, 1985. ISBN 1570620492.
Naess, A. Ekologie, pospolitost a životní styl.Tulčík: Abies, 1996. ISBN 80-88699-09-6.
Leopold, A. Obrázky z chatrče. Tulčík: Abies, 1999. ISBN 80-88699-13-4.
Seed, John. Myslet jako hora: Shromáždění všech bytostí. Prešov: Nadácia Zelená Nádej, 1993. ISBN 80-88699-01-0.
Devall, B., Sessions, G. Deep Ecology: Living as if Nature Mattered. Ed. 8. Salt Lake City: G.M. Smith, 1985. ISBN0879052473.
Bookchin, M., Foreman, D. Defending the Earth: Dialogue Between Murray Bookchin and Dave Foreman. Boston: South End Press, 1991. ISBN 0-89608-382-9.
Foreman, D. We Are Not Debating Society. Earth First!: The Radical Environmental Journal. 1992, vol. 8, issue 2, pp 2-3. ISSN 1055-8411.
Devall, B. Simple in Means, Rich in Ends. Salt Lake City: Peregrine Smith Books, 1988. ISBN 0879052945.
Session, G. Deep Ecology for the Twenty-First Century. Boston: Shambhala, 1995. ISBN 1570620490.
Valach, M. Svět na předělu: O politické a morální krizi kapitalismu. Druhé, podstatně rozšířené vydání. Všeň: Grimmus, 2009. ISBN 978-80-902831-5-2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK