Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní aspekty elektronizace správy daní
Název práce v češtině: Právní aspekty elektronizace správy daní
Název v anglickém jazyce: Legal Aspects of Tax Administration Electronisation
Klíčová slova: elektronizace správy daní
Klíčová slova anglicky: electronization of tax administration
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: JUDr. Michal Tuláček, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2015
Datum zadání: 23.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.09.2015
Datum a čas obhajoby: 24.09.2019 11:00
Místo konání obhajoby: 38/přízemí
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:18.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2019
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
  JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK