Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reforma kanadského imigračního systému 2008-2014: trvalá ekonomická migrace
Název práce v češtině: Reforma kanadského imigračního systému 2008-2014: trvalá ekonomická migrace
Název v anglickém jazyce: Reform of the Canadian immigration system 2008-2014: permanent economic migration
Klíčová slova: imigrace, ekonomická migrace, kvalifikovaní pracovníci, bodový systém, Kanada, reforma
Klíčová slova anglicky: immigration, economic migration, high-skilled workers, points based system, Canada, reform
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Magdalena Fiřtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2015
Datum zadání: 21.09.2015
Datum a čas obhajoby: 13.06.2017 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J2083, Jinonice - místn. č. 2083
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2017
Oponenti: Mgr. Jakub Andrle, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Cílem mé práce bude analýza systémů výběru ekonomických imigrantů (tržně vedený, bodový, smíšený), z účelem zjištění jejich dopadů na domácí politickou scénu, veřejné mínění a ekonomiku států. Práce má dojít k rozlišení předností i nedostatků jednotlivých systémů, to vše bude ilustrováno příklady z imigračních systémů konkrétních zemí, především Velké Británie, Kanady a Austrálie.
Seznam odborné literatury
Mathias Czaika a Christopher Parsons, The Gravity of High Skilled Migration Policies, (Crawley, WA: University of Western Australia, Economics, 2015), http://www.knomad.org/docs/working_papers/KNOMAD%20Working%20Paper%2013%20HighSkilledMigration.pdf.

Naomi Alboim a Karen Cohl, Shaping the Future: Canada’s rapidly changing immigration policies, (Toronto: Maytree Foundation, 2012), http://oppenheimer.mcgill.ca/IMG/pdf/Maytree_-_Shaping_the_future_-_Canada_s_rapidly_changing_immigration_policies_-_Full_report_-_October_2012.pdf.

Teresa Healy a Stuart Trew, eds., The Harper Record 2008–2015, (Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives, 2015), https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/harper-record-2008-2015.

Triadafilos Triadafilopoulos, ed., Wanted and Welcome: Policies for Highly Skilled Immigrants in Comparative Perspective, (New York: Springer, 2013), http://www.springer.com/gp/book/9781461400813.

Předběžná náplň práce
Migrace kvalifikovaných pracovníků je předmětem intenzivního badatelského zájmu zejména kvůli globálnímu soupeření mezi vyspělými státy, jenž se snaží získat co největší množství nejschopnějších pracovníků, kteří jsou viděni jako klíčoví pro růst post-industriálních, na technologii orientovaných ekonomik. Pro dosažení tohoto cíle státy používají různé systémy výběru, jedním z prvních byl bodový systém, jenž zavedla Kanada v roce 1967 a posléze se stal inspirací pro mnohé další země.
Tato práce se zabývá změnami, které konzervativní federální vláda uskutečnila v kanadském imigračním systému pro výběr kvalifikovaných pracovníků v letech 2008-2014 a které vyvrcholily zavedením nového systému výběru, tzv. Express Entry. Zkoumá důvody, které konzervativní vládu vedly k opuštění systému, jenž Kanada vytvořila, a jeho nahrazení hybridním systémem, který vytvořil Nový Zéland v roce 2003.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK