Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optimizing quantum simulations and the DMRG method
Název práce v češtině: Optimalizované simulace kvantových systémů a metoda DMRG
Název v anglickém jazyce: Optimizing quantum simulations and the DMRG method
Klíčová slova: kvantová simulace, redukovaná matice hustoty, entanglement, kvantová teorie informace, kvantová chemie
Klíčová slova anglicky: quantum simulation, density matrix renormalization group, quantum entanglement, quantum information, quantum chemistry
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. Dr. rer. nat. Jiří Pittner, DSc.
Řešitel: RNDr. Jan Brandejs, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2015
Datum zadání: 21.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.02.2016
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Oponenti: doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Mgr. Libor Veis, Ph.D.
Zásady pro vypracování
The general topic shall be concerned with the quantum information theoretical aspects of simulation
of quantum systems on classical computers, in particular how the many-electron strongly correlated
wave functions can be most effectively approximated by a lossy compression of quantum information.
For this purpose the measures of quantum entanglement for the density matrix renormalization group method
shall be investigated. The student should implement the computation of multi-site generalization of
mutual information within the DMRG method and investigate entanglement patterns arising from strong electron correlation
in chemical systems. The theoretical conclusions should be supported by numerical simulations of
molecules exhibiting chemically interesting electronic structure, like e.g. aromatic systems or polyradicals.
Seznam odborné literatury
Nielsen, Chuang: Quantum computation and quantum information
Ors Legeza et al., Garnet Chan et al.: various review papers on the DMRG method
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK