Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Numerická analýza aproximace nepolygonální hranice u nespojité Galerkinovy metody
Název práce v češtině: Numerická analýza aproximace nepolygonální hranice
u nespojité Galerkinovy metody
Název v anglickém jazyce: Numerical analysis of approximation of nonpolygonal domains
for discontinuous Galerkin method
Klíčová slova: nelineární rovnice konvekce difuze, nespojitá Galerkinova metoda, aproximace nepolygonálních oblastí, metoda přímek, odhady chyby
Klíčová slova anglicky: nonlinear convection-diffusion equation, discontinuous Galerkin finite element method, approximations of nonpolygonal boundaries, method of lines, error estimates
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.07.2015
Datum zadání: 30.07.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.07.2015
Datum a čas obhajoby: 31.03.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2016
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK