Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců.
Název práce v češtině: Žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců.
Název v anglickém jazyce: Jealousy in homosexual, heterosexual and bisexual adults
Klíčová slova: žárlivost, sexuální orientace
Klíčová slova anglicky: jealous, sexual orientation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.07.2015
Datum zadání: 09.07.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Zuzana Štěrbová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se budu zabývat rozlišnými typy žárlivosti u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních mužů a žen. Především se opírám o evoluční přístup a jeho vysvětlení rozdílných partnerských strategií a investic do reprodukce ze strany mužů a žen. Hlavním cílem práce pak je prozkoumat a porovnat oblast emoční a sexuální žárlivosti u jedinců s rozdílnou sexuální orientací a u respondentů s bisexuální orientací dále porovnat typy žárlivosti na základě toho, s jakým partnerem (se ženou, nebo s mužem) jsou jedinci ve vztahu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK