Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Divadlo utlačovaných jako cesta k empowermentu
Název práce v češtině: Divadlo utlačovaných jako cesta k empowermentu
Název v anglickém jazyce: The Theatre of the Oppressed as a way to the Empowerment
Klíčová slova: divadlo utlačovaných, empowerment, práce s útlakem, Romové a ne-Romové, občanská společnost, aktivní občanství
Klíčová slova anglicky: Theatre of the Oppressed, empowerment, active work against oppression, Roma and non-Roma people, civil society, active citizenship
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Dana Moree, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.06.2015
Datum zadání: 25.06.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 24.01.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK