Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Reorganizace 1. české fotbalové soutěže
Název práce v češtině: Reorganizace 1. české fotbalové soutěže
Název v anglickém jazyce: Reorganization of the first Czech football league
Klíčová slova: 1. česká liga, počet utkání v sezoně, profesionální fotbal v České republice, herní struktura e-pojištění ligy
Klíčová slova anglicky: 1. Czech league, number of matches in the season, profesional football in Czech republic, gaming structure in e-pojisteni league
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mario Buzek, CSc.
Řešitel: Mgr. Martin Wágner - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.06.2015
Datum zadání: 24.06.2015
Datum a čas obhajoby: 01.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.09.2016
Oponenti: PaedDr. Martin Tůma, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK