Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kriminalita mládeže
Název práce v češtině: Kriminalita mládeže
Název v anglickém jazyce: Criminality of young people
Klíčová slova: Kriminalita, prevence kriminality, delikvence, mládež, frustrace
Klíčová slova anglicky: Criminality, preventive of criminality, deliquency, youth, frustration
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2015
Datum zadání: 24.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.06.2015
Datum a čas obhajoby: 06.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pravidelná konzultace
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK