Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efekt dvou typů aktivního odpočinku na opakovaný izometrický výkon flexorů prstů
Název práce v češtině: Efekt dvou typů aktivního odpočinku na opakovaný izometrický výkon flexorů prstů
Název v anglickém jazyce: Effect of two active recovery methods on repeated bouts of finger flexor isometric performance
Klíčová slova: zotavení, izometrická kontrakce, flexory prstů
Klíčová slova anglicky: recovery, isometric contraction, finger flexors
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jiří Baláš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2015
Datum zadání: 17.06.2015
Datum a čas obhajoby: 09.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: KSP
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2016
Oponenti: doc. PaedDr. Tomáš Malý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK