Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Zámek Častolovice
Název práce v češtině: Zámek Častolovice
Název v anglickém jazyce: Častolovice Castle
Klíčová slova: Častolovice, zámek, regionální historie, architektura
Klíčová slova anglicky: Častolovice, Castle, Regional History, Architecture
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.06.2015
Datum zadání: 17.06.2015
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat stavebním vývojem zámku Častolovice a to od jeho počátků až do součastnosti a zároveň také využitím objektu v minulosti i současnosti.
Seznam odborné literatury
Gotthard, Josef Stašek, Častolovice nad Orlicí, jich dějiny a popsání, Tábor 1881.
Kuthan, Jiří, Aristokratická sídla období romantismu a historismu, Praha 2001.
Sternbergová, Cecilie, Cesta. Paměti české aristokratky, Litomyšl 2002.
Václavík, Jiří, Častolovice, Rychnov nad Kněžnou - Častolovice 2008.
Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl VI.
Sedláček, August, Hrady, zámky a tvrze Království českého.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK