Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změny parametrů slunečního větru v průběhu slunečního cyklu
Název práce v češtině: Změny parametrů slunečního větru v průběhu slunečního cyklu
Název v anglickém jazyce: Variations of solar wind parameters through solar cycle
Klíčová slova: sluneční vítr, ICME, družice Wind
Klíčová slova anglicky: solar wind, ICME, Wind
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2017
Datum zadání: 03.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2017
Datum a čas obhajoby: 26.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2018
Oponenti: Mgr. Tereza Ďurovcová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Seznámení se s problematikou slunečního větru.
2) Seznámení se s daty družice Wind, jejími přístroji a se strukturou datových souborů.
3) Vývoj algoritmů pro vytvoření histogramů jednotlivých parametrů slunečního větru a meziplanetárního magnetického pole.
4) Porovnání vývoje histogramů s různými veličinami charakterizujícími sluneční cyklus a děje na Slunci.
5) Diskuze získaných výsledků.
Seznam odborné literatury
[1] F. F. Chen: Úvod do fyziky plazmatu, Academia, Praha, 1984.
[2] J. A. Bittencourt: Fundamentals of Plasma Physics, Springer-Verlag, New York, 2004.
[3] M. G. Kivelson, C. T. Russell: Introduction to Space Physics, University Press, Cambridge 1995.
[4] Další literatura po dohodě s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Sluneční vítr je kontinuální proud plazmatu se zamrzlým magnetickým polem uvolňovaný ze sluneční koróny a je možno ho rozdělit v zásadě na dva typy - na rychlý sluneční vítr, který pochází z koronálních děr okolo pólů a na pomalý sluneční vítr, který vzniká v blízkosti slunečního rovníku. Na delší časové škále je však zajímavé vědět, jak se parametry slunečního větru mění v jednotlivých letech, jak závisí na slunečním cyklu, na počtu slunečních skvrn a podobně. Úkolem práce je provést statistiku koncentrace iontů, rychlosti a teploty slunečního větru a meziplanetárního magnetického pole za dobu života družice Wind (tj. v období od roku 1994 do 2017).

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=221
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=221
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK