Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv traumatické míšní léze v krční oblasti na kardiovaskulární zdatnost
Název práce v češtině: Vliv traumatické míšní léze v krční oblasti na kardiovaskulární zdatnost
Název v anglickém jazyce: Influence of cervical spinal cord lesion on cardiovascular fitness
Klíčová slova: míšní léze, tetraplegie, autonomní nervový systém, zdatnost, krevní tlak
Klíčová slova anglicky: spinal cord lesion, tetraplegia, autonomic nervous system, cardiovascular fitness, blood pressure
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Stanislav Machač, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.06.2015
Datum zadání: 02.06.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Oponenti: doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
  prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK