Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Effect of Family Size on Men and Women Wellbeing
Název práce v češtině: Vplyv veľkosti rodiny na šťastie mužov a žien
Název v anglickém jazyce: The Effect of Family Size on Men and Women Wellbeing
Klíčová slova: šťastie, veľkosť rodiny, inštrumentálna premenná, príjem
Klíčová slova anglicky: wellbeing, family size, instrumental variable, income
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.05.2015
Datum zadání: 10.06.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:30
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Oponenti: PhDr. Mgr. Jana Votápková, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Julio Cáceres-Delpianoa, Marianne Simonsen (2012) The toll of fertility on mothers’ wellbeing, Journal of Health Economics
Předběžná náplň práce
Use SILC microdata to investigate the relationship between family size (i.e. number of children) and wellbeing and other outcomes (e.g. probability of divorce) using multiple births and possibly gender structure of children as instrumental variables.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK