Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Body image a nespokojenost s vlastním tělem u neklinické populace
Název práce v češtině: Body image a nespokojenost s vlastním tělem u neklinické populace
Název v anglickém jazyce: Body image and body dissatisfaction in nonclinical population
Klíčová slova: sebepojetí, body image, tělesná nespokojenost, sociokulturní vliv, senioři
Klíčová slova anglicky: self-concept, body image, body dissatisfaction, socio-cultural influence, elderly
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.05.2015
Datum zadání: 19.05.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2015
Datum a čas obhajoby: 17.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Jelínek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat tématem body image a nespokojeností s vlastním tělem u neklinické populace. Teoretická část shrne dosavadní poznatky o tělesném sebepojetí, historické trendy a kulturní odlišnosti v preferencích tvaru postavy a hmotnosti. Poukáže na skutečnost, že v současné době jsou kladeny velké nároky na vzhled člověka, dochází k idealizaci štíhlosti a zobrazování ideálu krásy v médiích. Body image je významným způsobem ovlivněna věkem, pohlavím, vzděláním nebo příslušností k sociální vrstvě. Část práce bude věnována právě těmto rozdílům. Její součástí bude návrh výzkumu, jehož cílem bude snaha o komplexní uchopení tělesného sebepojetí u současných seniorů. Bude zjišťovat, jak je v tomto životním období pro seniory vzhled důležitý, co určuje jejich spokojenost a nespokojenost s vlastním tělem a jak se vyrovnávají se známkami stárnutí a problémy, které stáří přináší.
Seznam odborné literatury
Cash, T. F., Pruzinsky, T. (2002). Body image: a handbook of theory, research, and clinical practise. New York: The Guilford press.

Fialová, L. (2001). Body image jako součást sebepojetí člověka. Praha: Karolinum.

Fialová, L., & Krch, F. (2012). Pojetí vlastního těla: zdraví, zdatnost, vzhled. Praha: Karolinum.

Gogan, S. (2000). Body image: psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada.

Hrachovinová, T., & Chudobová, P. (2004). Body image a možnosti jeho měření (se zaměřením na neklinickou populaci). Československá psychologie, 48(6), 499-509.

Nettleton, S., & Watson, J. (Eds.). (2002). The body in everyday life. Routledge.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK