Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální znevýhodnění žáků středních škol - vliv znevýhodnění na vzdělávání a možnosti eliminace tohoto jevu
Název práce v češtině: Sociální znevýhodnění žáků středních škol - vliv znevýhodnění na vzdělávání a možnosti eliminace tohoto jevu
Název v anglickém jazyce: Social disadvantage of secondary school student - the effect of disadvantage on education and possibilities of eliminating this phenomenon
Klíčová slova: vzdělávání, sociální znevýhodnění, žáci se sociálním znevýhodněním, střední škola, sociální vyloučení, školní sociální pracovník
Klíčová slova anglicky: education, social disadvantage, socially disadvantaged pupils, secondary school, social exclusion, school social worker
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Klára Laurenčíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.01.2014
Datum zadání: 24.01.2014
Datum a čas obhajoby: 27.05.2016 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK