Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Izolovaný Dubrovník: Varianty řešení dopravního propojení chorvatského území rozděleného oblastí Neumu
Název práce v češtině: Izolovaný Dubrovník: Varianty řešení dopravního propojení chorvatského území rozděleného oblastí Neumu
Název v anglickém jazyce: Isolated Dubrovnik: Possible transport connection solutions of the Croatian territory divided by the Neum area
Klíčová slova: Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Dubrovník, Neum, Pelješacký most
Klíčová slova anglicky: Croatia, Bosnia and Herzegovina, Dubrovnik, Neum, the Peljesac Bridge
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Králová, Ph.D., M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.05.2015
Datum zadání: 07.05.2015
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK