Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Probe methods for diagnostics of plasmatic systems for deposition of thin films
Název práce v češtině: Sondové metody pro diagnostiku plazmatických systémů pro depozice tenkých vrstev
Název v anglickém jazyce: Probe methods for diagnostics of plasmatic systems for deposition of thin films
Klíčová slova: plovoucí harmonická sonda, plazmatická tryska, reaktivní naprašování, pulzní výboj, in-situ impedanční spektroskopie
Klíčová slova anglicky: floating harmonic probe, plasma jet, reactive sputtering, pulsed discharge, in-situ impedance spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Řešitel: Mgr. Michal Zanáška, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2015
Datum zadání: 25.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2015
Datum a čas obhajoby: 31.05.2019 09:15
Datum odevzdání elektronické podoby:28.03.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:28.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2019
Oponenti: Pavel Dvořák
  doc. RNDr. Vítězslav Straňák, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Mgr. Zdeněk Hubička, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Disertace je zaměřeno na experimentální výzkum nízkoteplotního plazmatu generovaného v systémech s dutou katodou. Pokročilé metody diagnostiky plazmatu budou aplikovány v depozičních plazmových systémech při reaktivním pulzním naprašování dielektrických tenkých vrstev. Plazmatické systémy budou využity pro depozice převážně vrstev Fe2O3 nebo Fe1-xZnxO, které budou následně sulfurizovány na FeS2 nebo Fe1-xZnxS jako perspektivní materiál na levnou výrobu tenkovrstvého fotovoltaického článku. Výzkum bude dále zaměřen také na přípravu tenkých vrstev ZnO, TiO2 atp. jako vhodných kandidátů na výsledné vytvoření heterogenního P-N přechodu. Deponované vrstvy budou charakterizovány řadou pokročilých technik.
Seznam odborné literatury
Bittencourt J.A., Fundamentals of Plasma Physics, Springer, New York, 2004, ISBN 0-387-20975-1.

Hutchinson I.H., Principles of Plasma Diagnostics, Cambridge University Press, 2002, ISBN 0-521-80389-6.

Lieberman, M.A., Lichtenberg, A.J., Principles of plasma discharges and material processing, Wiley-Interscience, ISBN 0-471-72001-1.

Další, převážně časopisecká literatura, podle dohody s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Disertace je zaměřeno na experimentální výzkum nízkoteplotního plazmatu generovaného v systémech s dutou katodou. Pokročilé metody diagnostiky plazmatu budou aplikovány v depozičních plazmových systémech při reaktivním pulzním naprašování dielektrických tenkých vrstev. Plazmatické systémy budou využity pro depozice převážně vrstev Fe2O3 nebo Fe1-xZnxO, které budou následně sulfurizovány na FeS2 nebo Fe1-xZnxS jako perspektivní materiál na levnou výrobu tenkovrstvého fotovoltaického článku. Výzkum bude dále zaměřen také na přípravu tenkých vrstev ZnO, TiO2 atp. jako vhodných kandidátů na výsledné vytvoření heterogenního P-N přechodu. Deponované vrstvy budou charakterizovány řadou pokročilých technik.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=313
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=313
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK