Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Povaha studentské migrace z Krasnojarsku do České republiky na základě analýzy sociálních sítí migrantů
Název práce v češtině: Povaha studentské migrace z Krasnojarsku do České republiky na základě analýzy sociálních sítí migrantů
Název v anglickém jazyce: Student migration from Krasnoyarsk to Czech Republic based on the analysis of migration networks
Klíčová slova: migrace, vzdělávání, sociální sítě, Ruská federace
Klíčová slova anglicky: migration, education, social network, Russia
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.03.2015
Datum zadání: 12.03.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Markéta Bezoušková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Kvalitativní studie, empirický výzkum, rešerše literatury k problematice studenské migrace a současné migrace z Ruské federace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK